Dobrodošli u Magnus Idea!

Zahvaljujemo na upotrebi naših proizvoda i usluga („Usluga“). Usluge pruža Magnus Idea j.d.o.o., Marčana 420A, 52206 Marčana, Republika Hrvatska.

Uvod
Upotrebom naših proizvoda i usluga prihvaćate ove uvjete. Molimo vas da ih pažljivo pročitate. Naše su usluge veoma raznolike pa se ponekad mogu primjenjivati dodatne odredbe i zahtjevi za proizvod ili uslugu (uključujući dobne zahtjeve). Dodatni uvjeti bit će dostupni u okviru relevantnih Usluga te će biti dijelom vašeg ugovora s nama u slučaju da upotrebljavate te Usluge. Morate slijediti sva pravila koja su vam dostupna unutar Usluga. Ako se ne želite obvezati i pristati na sve navedeno, nećete imati pristup našoj Internet stranici i nećete se moći koristiti informacijama na njoj. Predlažemo da, radi vlastite evidencije, kopirate primjerak svakog od ovih dokumenata. Ako smo Vam osigurali prijevod hrvatskog teksta Uvjeta, suglasni ste da Vam je prijevod dan samo radi Vaše orijentacije, te da će Vaš odnos s nama biti uređen hrvatskim tekstom Uvjeta. Ako postoji bilo kakvo neslaganje između odredbi drugih inačica Uvjeta i njihova prijevoda, odredbe hrvatske inačice imaju prednost. Ako postoje neslaganja između odredbi ovih uvjeta i odredbi dodatnih uvjeta, primjenjivat će se odredbe dodatnih uvjeta. Ovi uvjeti uređuju odnos između nas i vas. Temeljem ovih uvjeta ne nastaju nikakva prava u korist trećih strana.

Primjena i promjena pravila
U slučaju da ne poduzmemo nikakve radnje neposredno po vašem nepridržavanju ovih uvjeta, to ne znači da smo se odrekli svojih mogućih prava (kao što je poduzimanje radnji ubuduće). Ako se ispostavi da određena odredba ovih uvjeta nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Mi ćemo zadržati pravo da, prema vlastitom nahođenju, dodamo ili promijenimo bilo koji članak ovih Uvjeta korištenja, bez prethodne obavijesti ili bilo kakve obveze prema vama. Sve promjene Uvjeta korištenja će stupiti na snagu odmah nakon njihovog objavljivanja na ovoj Internet stranici. Vi ćete pristati da povremeno pregledate Uvjete korištenja. Također ćete prihvatiti da korištenje naše Internet stranice nakon promjena u Uvjetima korištenja predstavlja vaš pristanak na takve promjene.

Dostupnost informacija
Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su besplatne i samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i nas. Nijedan sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici ne može se tumačiti kao prešutni pristanak na njegovo korištenje, nikakva licenca ili autorska prava, patent, zaštitni znak ili drugi zakonom zaštićeni interesi naše tvrtke ili bilo koje treće strane. Ova stranica i sadržaj koji se na njoj nalazi, uključujući, ali ne ograničivši se na, grafičke prikaze, audio, video, html kod, tipke i tekst, ne smiju se kopirati, reproducirati, ponovno izdavati, postaviti na poslužitelje, slati poštom, emitirati ili distribuirati ni na kakav način, bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Možete preuzimati, prikazati na zaslonu i kopirati jednu kopiju tih materijala na jednom računalu, i to samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu, a pod uvjetom da ni na koji način ne mijenjate materijal, te da ne dirate naše autorsko pravo, zaštitni znak i ostale zakonom zaštićene obavijesti.

Autorska prava i zaštitni žigovi
Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove Internet stranice, uključujući, ali ne ograničivši se, tekst i slike koje sadrži i njihova obrada su naše vlasništvo. Naši logotipi i svi ostali znakovi upotrijebljeni u vezi s našom robom ili uslugama su zaštitni znakovi tvrtke Magnus Idea. Svi ostali zaštitni znakovi koji se koriste ili se spominju na ovoj Internet stranici su vlasništvo odgovarajućih vlasnika. Vi ste odgovorni za poštivanje zakona zemlje iz koje pristupate ovoj stranici i slažete se da nećete pristupiti ili se koristiti ovom stranicom kršeći zakon. Ako nije izričito navedeno drugačije, svaka informacija koja će vam biti dostavljena kroz ovu stranicu neće biti smatrana povjerljivom ili zaštićena zakonom. Slažete se da se nećete koristiti ovom stranicom na način kojim bi se mogao oštetiti, preopteretiti ili oslabiti bili koji poslužitelj, ili mrežu povezanu s našim bilo kojim poslužiteljem, niti ćete ometati bilo kojeg drugog korisnika ove stranice.

Poveznice
Poveznice na našim stranicama mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokrećemo mi. Mi ne dajemo procjene niti jamstva za takve usluge i stranice, i ne preuzimamo odgovornost za takve stranice ili usluge. Poveznica s drugom stranicom ili uslugom nije podrška toj stranici ili usluzi. Na vlastitu odgovornost ćete se koristiti informacijama pruženim na ovoj stranici, ili bilo kojoj stranici koja je povezana poveznicom s istom.

Jamstva i odšteta
Dajemo sve materijale i informacije objavljene na ovoj internet stranici “kakvi jesu” bez ikakvih jamstava ili uvjeta, bilo iskazanih bilo impliciranih, uključujući, ali ne ograničivši se na, implicirana jamstva ili uvjete mogućnosti prodaje, prikladnost za određenu namjenu ili nepovredivost. Nadalje, ako nije izričito navedeno drugačije, ne dajemo jamstva na prava vlasništva i nesmetano korištenje. Nećemo ni u kakvim okolnostima biti odgovorni niti jednoj osobi ili subjektu zbog određene, nenamjerne ili konsekventne štete, uključujući, bez ograničenja, štetu koja je nastala kao rezultat korištenja ili pouzdanja u predočenu informaciju. Nećemo ni u kakvim okolnostima biti odgovorni za gubitak profita ili prihoda ili troškova zamjene robe, čak i ako smo unaprijed bili obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Prihvaćate da ćete nas i naše podružnice, službenike, agente, partnere i zaposlene, obeštetiti, braniti ih i osloboditi svake tužbe ili zahtjeva, uključujući prihvatljive odvjetničke honorare napravljene od treće strane, proizašle iz vašeg korištenja ove stranice, uključujući, bez ograničenja, korištenje od strane vaših zaposlenih, vašeg povezivanja na ovu stranicu, vašeg kršenja ovih uvjeta, ili vašeg kršenja prava drugih.


Slanje podataka ili informacija (uključujući komunikaciju e-poštom) preko Interneta ili drugih javno dostupnih mreža nije sigurno, i podložno je gubitku, presretanju ili mijenjanju tijekom prijenosa. Shodno tome, ne preuzimamo odgovornost za štetu koja može nastati kao rezultat prijenosa podataka preko Interneta ili drugih javno dostupnih mreža, npr. razmjena elektronske pošte s nama (uključujući i onu koja može sadržavati vaše osobne podatke). Uložit ćemo komercijalno opravdane napore da zaštitimo privatnost informacija koje nam dajete na raspolaganje i s njima ćemo postupati u skladu s našim Pravilima o privatnosti.Informacije koje nam dajete na raspolaganje ni u kom slučaju neće se smatrati povjerljivima, neće stvarati fiducijarne obveze prema nama, i ako ćemo takvu informaciju nehotice objaviti ili će joj pristupiti treća strana bez našeg pristanka, nećemo snositi nikakvu odgovornost.

Točnost informacija
Mi ćemo uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj Internet stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne možemo biti odgovorni za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju našim web-mjestima koriste njihov sadržaj na vlastitu odgovornost. Nećemo biti odgovorni ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja naših web-mjesta ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njihovom sadržaju.

Zadržavamo pravo izmjene sadržaja naših web-mjesta na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Nastojati ćemo osigurati maksimalnu točnosti informacija i podataka sadržanih na našim web-mjestima, ali se u potpunosti odričemo bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na našim web-mjestima. Slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu. Za moguće pogreške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i opisanog u ovim uputama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Društvene mreže
Sadržaj koji objavite na društvenim mrežama na kojima smo registrirani, postaju naše vlasništvo te ga možemo upotrebljavati u marketinške i komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja.Vi se neopozivo i bezuvjetno odričete svih prava ili zahtjeva kojih biste mogli imati za potraživanje naknada vezano za naše korištenje vašeg sadržaja kojega ste objavili na našim profilima na društvenim mrežama.

Sudstvo
Ovi uvjeti korištenja će se ravnati i tumačiti sukladno hrvatskim zakonima, bez obzira na sukob sa zakonskim propisima. U svim pravnim sporovima koji mogu nastati iz Ugovora primjenjivat će se hrvatski zakoni. Nadalje, pristajete da ćete se podvrgnuti nadležnosti hrvatskih sudova, i da će svaka pravna radnja poduzeta s vaše strane, biti unutar isključive nadležnosti hrvatskih sudova. Propust od strane nas da primjenjujemo ili namećemo prava ili odredbe ovih uvjeta i zahtjeva, neće predstavljati odricanje od istih. Ako mjerodavni sud smatra da je neki uvjet ili zahtjev nevaljan, strane se slažu da će sud nastojati dati stranama prihvatljivu zadovoljštinu sukladno odredbi, a ostale odredbe uvjeta i zahtjeva će ostati na snazi. Bez obzira na suprotne zakonske odredbe, svaki tužbeni zahtjev ili slučaj nastao zbog korištenja naše stranice ili je povezan s njome, te svaki slučaj povezan s uvjetima i zahtjevima, mora se prijaviti unutar godinu dana od nastanka, ili će biti zauvijek zaključen.